bridge

Bridge is a studio offering advanced technological solutions operating in a wide spectrum of fields starting from augmented reality, through tools for mass customization of products up to universal applications for mobile platforms (iOS and Android). We’re realizing highly complex and non-standart projects from an early concept stage through interface design and finishing on final realization. Our methods of work emerge from a unique blend of our expertise. The team is composed of programmers, graphic designers, architects and specialists in parametric modeling and digital fabrication. Bridge was founded by Jacek Majewski, Mikolaj Molenda, Jarek Nowotka, Hanna Kokczynska and Michal Piasecki.

Bridge to studio oferujące najnowsze technologie. Operujemy w szerokim spektrum od aplikacji wykorzystujących technologię Augmented Reality, przez narzędzia do personalizacji produktów, po uniwersalne aplikacje na platformy mobilne (iOS i Android). Nasze metody pracy wynikają z połączenia kompetencji ludzi, którzy tworzą Bridge. Zespół składa się z programistów, grafików i projektantów i specjalistów w dziedzinie modelowania parametrycznego i cyfrowej fabrykacji. Wykonujemy zaawansowane i niestandardowe projekty, począwszy od etapu projektu koncepcyjnego, projektu interfejsu i programowania. Bridge został założony przez: Jacka Majewskiego, Mikołaja Molendę, Jarka Nowotkę, Hannę Kokczyńską i Michała Piaseckiego.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s